خدمات آموزشی – جامع ترین نمونه سوالات فنی و حرفه ای و ادواری

نمونه سوالات فنی وحرفه ای دوره آمادگی شغلی

کد استاندارد:۱-۰۰۵-۴۹-۲۳۵۹     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده- مجموعه دوم

کد استاندارد:۲۰/۱۲/۱/۳-۷     پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

نمونه سوال فنی وحرفه ای مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

کد استاندارد: ۲۰/۱۲/۱/۳-۷   پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون […]

جزوه آموزشی فنی و حرفه ای پداگوژی-مربی گری عمومی

کد استاندارد:۳۱/۹۹/۱/۲-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای مدیر آموزشگاه

کد استاندارد:۲ /۱۹/۱۱/۱-۲ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای پداگوژی-مربی گری عمومی

کد استاندارد:۲ /۳۹/۹۹/۱-۱ پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری […]

نمونه سوالات فنی و حرفه ای روش های نوین تدریس با رویکرد CBT

پکیچ پیشنهادی شامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه […]

0
logo-samandehi logo-samandehi